Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch

Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch
Thứ 5, Ngày 13/12/2018, 16:00
Giao đất cho Trường Tiểu học Cây Trắc tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/12/2018 | Duy Thảo
Ngày 13/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND Giao cho Trường Tiểu học Cây Trắc 7.000,0 m2 đất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

Đất có nguồn gốc đất thuộc quyền sử dụng của 02 hộ gia đình, cá nhân (bà Nguyễn Thị Thành và ông Trần Văn Nồng) đã được UBND huyện Gò Dầu thu hồi đất tại Quyết định số 2744/QĐ-UBND và 2745/QĐ-UBND ngày 25/12/2009. Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo tờ Trích lục Bản đồ địa chính số 1914/SĐ-TL, tỷ lệ 1:100, do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh lập ngày 28 tháng 11 năm 2018

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Trường Tiểu học Cây Trắc nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Cây Trắc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND huyện Gò Dầu có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất tại thực địa cho Trường Tiểu học Cây Trắc. Chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Trường Tiểu học Cây Trắc có trách nhiệm sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

Duy Thảo

Lượt người xem:  Views:   40
Chia sẻ:
Share: