Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan
Thứ 2, Ngày 25/03/2019, 17:00
Sở, Ban, Ngành tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2019
Sở, Ban, Ngành Tỉnh ​ ​
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chánh văn phòng:

 • Ông Đoàn Minh Long
 • Phó Chánh Văn phòng:
Bà Châu Thu Vân
Bà Phan Thị Tuyết Nhung
Bà Trần Thị Ngọc Mai
 • Ông Võ Hồng Sang

Địa chỉ: 136, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3822 233         

Fax: (0276) 3827 290

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
Chánh Văn phòng:
Ông Dương Quốc Khánh
Phó Chánh Văn phòng:
Bà Lâm Thị Kim Chi
Nguyễn Tuyết Thư
Địa chỉ: C300 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3810997
Fax: (0276) 3829233
Sở Nội Vụ

Giám đốc:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Hữu Ngân
 • Ông Trần Minh Nay
 • Ông Lê Long Giang

Địa chỉ: 008, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại :(0276) 3824 386

Fax:(0276) 3826 493

Sở Tư Pháp

Giám đốc:

Ông Phạm Văn Đặng

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Thành Lũy
 • Bà Đặng Thị Bích Hiền

Địa chỉ: 302, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3822 140  

Fax: (0276) 3822 140

Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư

Giám đốc: Ông Kiều Minh

Phó Giám đốc:

 • Ông Phạm Lưu Nhạn
 • Ông Đặng Đình Toàn
 • Ông Nguyễn Kiên Cường

Địa chỉ: 300, Cách Mạng Tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : (0276) 3822 166 

Fax: (0276) 3066 382

Sở Tài Chính

Giám đốc:

Ông Trịnh Ngọc Phương

Phó Giám đốc:

 • Ông Trương Trúc Phương
 • Ông Lương Minh Trí
 • Bà Hồng Lê Minh Nguyệt 

Địa chỉ:439, 30/4, phường I, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3822 400

Fax: (0276) 3828 620  

Email: sotc@tayninh.gov.vn

Sở Công Thương

Giám đốc: Ông Lê Anh Tuấn

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Thành Đời

Địa chỉ: 304, Cách Mạng Tháng 8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3814 885

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

 

Giám đốc:

Nguyễn Đình Xuân

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Văn Mấy
 • Trương Tấn Đạt
 • Lê Anh Tâm

Địa chỉ: 96, Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:  (0276) 3822 648

Fax: (0276) 3820 236

Sở Giao Thông Vận Tải

Giám đốc:

Ông Nguyễn Tấn Tài

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Hồng Hải
 • Ông Nguyễn Thái Bình
 • Ông Đặng Hoàng Chương

Địa chỉ:  209, 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:  (0276) 3823 065

Fax: (0276) 3822 271

Sở Xây Dựng

Giám đốc:

Ông Nguyễn Nam Hưng

Phó giám đốc: 

 • Bà Lê Thị Dân An
  • Bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Địa chỉ:  314, Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:(0276) 3822 461

Fax: (0276) 3824 496

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường

Giám Đốc:

Ông Văn Tiến Dũng

Phó Giám đốc:

 • Ông Trần Minh Sơn
 • Ông Trần Quang Sang
 • Ông Lê Quang Định
 • Ông Trần Văn Quy

Địa chỉ:  606, 30/4 , Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3827 164

Fax: (0276) 38 14 750
Email: sotnmt@tayninh.gov.vn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông

Giám đốc :Ông Nguyễn Tấn Đức

 •  Phó Giám đốc:
 • Ông Trần Quốc Hùng
 • Bà Huỳnh Thanh Nam
 • Ông Nguyễn Trung Hiếu

Địa chỉ:  006, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại :(0276) 3824 666

Fax: (0276) 3812 878
Email: sotttt@tayninh.gov.vn

Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

Giám đốc:

Bà Trương Thị Phương Thảo

Phó Giám đốc:

 • Bà Trần Thị Lan

 • Ông Dương Quốc Sinh
 • Ông Trần Quốc Bảo

Địa chỉ:  138 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : (0276) 3822 511

Fax: (0276) 3826 764
Email: soldtbxh@tayninh.gov.vn

Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

Giám đốc:

Ông Trần Anh Minh

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Nam Giang
 • Ông Lê Quang Chánh
 • Bà Trần Thị Huy Hoàng

Địa chỉ:  139A, 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3818 082

Fax: (0276) 3822 320

Sở Khoa Học Và Công Nghệ

Giám đốc:

Bà Nguyễn Thị Kim Quyên

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Minh Hiệp
 • Ông Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ:  211, 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3820 194
Email: sokhcn@tayninh.gov.vn
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Giám đốc:

Ông Phạm Ngọc Hải

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Văn Phước
 • Ông Bùi Tuấn Hải
 • Ông Phan Minh Tùng

Địa chỉ:  23, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Email:vanphong.sotayninh@moet.edu.vn

Điện thoại: (0276) 3822 375

Fax:(0276) 3825 524

Sở Y Tế

Giám đốc

Ông Trương Văn Hùng

Phó Giám đốc:

Ông Đỗ Hồng Sơn


Địa chỉ:  22, Lê Lợi, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại:(0276) 3822 100

Fax:.(0276) 3824 645
Email: soyte@tayninh.gov.vn

Sở Ngoại Vụ

Giám đốc :

Ông Nguyễn Văn Hồng

Phó Giám đốc:

 • Ông Nguyễn Thành Nhân
Địa chỉ:  193, 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh TâyNinh
Điện thoại & Fax: (0276) 3824 343
Thanh Tra Tỉnh

Chánh thanh tra:

 • Ông Trần Văn Minh Trí

Phó Chánh thanh tra:

 • Ông Trần Xuân Long
 • Ông Lê Văn Tẳng
 • Ông Trương Văn Dễ
Địa chỉ:  16A4, Cách Mạng Tháng 8, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3822 158
Fax: (0276) 3812 692
Ban Quản Lý Khu Kinh Tế

Trưởng Ban:

Ông Hà Văn Cung

Phó Trưởng Ban:

 Ông Huỳnh Đăng Khoa

 Phạm Vũ Anh Thi

Ông Lê Thanh Kiệt

Địa chỉ:  215, 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3813 584

Fax: (0276) 3922 216

Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát

Giám đốc: 

Ông Châu Văn Văn

Phó Giám đốc:

 • Ông Tạ Ngọc Dân

Địa chỉ: Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại:  (0276) 3874 018

Email: vqglogoxamat@tayninh.gov.vn

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Chỉ huy trưởng: 

Ông Ngô Thành Đồng

Phó Chỉ huy trưởng:

 • Ông Hoàng Xuân Cường
 • Ông Nguyễn Thành Tâm
 • Ông Nguyễn Văn Tâm
 • Ông Nguyễn Thanh Hùng
 • Ông Đỗ Thành Việt

Địa chỉ: 331, CMT8, KP1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhLượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.