Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH

Báo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH
Thứ 2, Ngày 04/07/2022, 16:00
Phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2022 | TT

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
​Theo kế hoạch:

1. Mục tiêu đến năm 2025

- Bảo đảm cung cấp đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số cấp tiểu học sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn cho các cơ sở giáo dục có dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

- Đảm bảo đủ giáo viên tiếng dân tộc thiểu số, trong đó 45% giáo viên có trình độ chuẩn đào tạo theo quy định; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng nâng cao năng lực

2. Mục tiêu đến năm 2030

- Bảo đảm cung cấp đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn cho các cơ sở giáo dục có dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

- Đảm bảo đủ giáo viên tiếng dân tộc thiểu số, phấn đấu 100% giáo viên có trình độ chuẩn đào tạo theo quy định; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy học tiếng dân tộc thiểu số

a) Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, từ đó có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức tuyển dụng giáo viên dạy học tiếng dân tộc thiểu số có trình độ chuẩn đào tạo theo quy định.

b) Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học tiếng dân tộc thiểu số, kỹ năng lồng ghép các nội dung giáo dục cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để tổ chức tốt việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

c) Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng dân tộc thiểu số về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về kiến thức dân tộc và quản lý dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

2. Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng dân tộc thiểu số

a) Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục phổ thông để triển khai dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

b) Chỉ đạo, quản lý việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về Giáo dục dân tộc thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phương pháp thu thập, ghi chép và cập nhật cơ sở dữ liệu hằng năm về dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

c) Hướng dẫn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển, khai thác kho học liệu và dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

3. Thực hiện các chế độ, chính sách về dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vùng dân tộc thiểu số và các chính sách đối với người dạy, người học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện chế độ, chính sách đối với người dạy và người học tiếng dân tộc thiểu số.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy học tiếng dân tộc thiểu số

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với dạy học tiếng dân tộc thiểu số; về quyền lợi và trách nhiệm gìn giữ, phát triển ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số.

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong dạy học tiếng dân tộc thiểu số.Lượt người xem:  Views:   134
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tác giả

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.