Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBáo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH

 
Báo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH
 
Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua các phòng, cơ quan, đơn vị ...
 
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực ...
 
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phòng, chống tội ...
 
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Phòng kinh tế và Hạ tầng ...
 
Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Theo đó, toàn quốc có 21 doanh nghiệp được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 40 doanh nghiệp được tặng Giải ...
 
​Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh thông báo về việc gửi tác phẩm dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Xuân Hồng lần thứ III năm 2021.
 
Để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngày 25/9/2020, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 333/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội ...
 
​Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020
 
​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020
 
​​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020
 
 
 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.