Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBáo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH

 
Báo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH
 
Ngày 20 tháng 03 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua ngành Văn hóa, Thể thao ...
 
Ngày 20/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích năm 2018 cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.
 
​Ngày 13 tháng 03 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, dẫn đầu các Khối Thi đua Hợp tác ...
 
​Ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND Quyết định Khen thưởng thành tích trong công tác cải cách hành chính năm 2018 và tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng ...
 
​Ngày 04 tháng 03 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.
 
​Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, dẫn đầu Khối Thi đua Ủy ...
 
​Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích sắc trong hoạt động, dẫn đầu Khối thi đua Liên hiệp các ...
 
​Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thi ...
 
​Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc,  trong hoạt động Văn học – Nghệ thuật năm 2018.
 
​Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng ...
 
 
 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.