Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBáo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH

 
Báo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH
 
Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm ngăn chặn và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan ...
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp kinh phí xây tặng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện ...
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2018.
 
Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2669/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp kinh phí cho Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng huyện ...
 
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND về Thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
 
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai ...
 
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2638/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, bắt vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ ...
 
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá Chuyên án 088T bắt giữ đối tượng ...
 
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, ...
 
Ngày 16/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho cá nhân đã có thành tích đóng góp thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018.
 
 
 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.