Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số liệu KT-XH

Số liệu KT-XH
Thứ 5, Ngày 06/12/2018, 09:00
“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hàng năm trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/12/2018 | Linh Nguyễn
Sau 5 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội nói chung và người dân tỉnh Tây Ninh nói riêng. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là điểm nhấn của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật", thời gian tổ chức thực hiện tập trung vào 02 tháng trước và sau "Ngày Pháp luật 09/11". Từ đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân để mỗi ngày trong năm đều là "Ngày Pháp luật", qua đó góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch và Công văn hướng dẫn hưởng ứng "Ngày Pháp luật" trên địa bàn. Trên cơ sở Kế hoạch và Hướng dẫn của UBND và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND và Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện đã đồng loạt ban hành Kế hoạch và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật" tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, ngành đã lựa chọn nội dung văn bản pháp luật phù hợp để triển khai cho cán bộ và nhân dân, đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật"; gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật" và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong 05 năm qua, tỉnh đã tổ chức được 33 buổi mít tinh, diễu hành tuyên truyền về "Ngày Pháp luật" thu hút được 1.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia diễu hành. Ở các huyện, thành phố UBND cấp huyện cũng đã tổ chức các cuộc mít tinh, diễu hành, xe loa, thực hiện pano, băng rôn, áp phích, cờ phướn… tuyên truyền về "Ngày Pháp luật" thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Các cấp, ngành đã triển khai được 38.075 cuộc tuyên truyền cho 1.304.743 lượt cán bộ và nhân dân tham dự thông qua các buổi sinh hoạt tại cơ quan; sinh hoạt câu lạc bộ; cuộc họp chi, đảng bộ; sinh hoạt dưới cờ; tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật"…

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, giáo dục sâu rộng cho cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan thiết thực đến đời sống hàng ngày của cá nhân, tổ chức như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo hiểm y tế, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự...Đặc biệt, tập trung tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và mục đích, ý nghĩa của "Ngày Pháp luật"; quyền và trách nhiệm tìm hiểu pháp luật của công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho công dân tìm hiểu, học tập pháp luật; Phổ biến giáo dục pháp luật gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào xây dựng nông thôn mới; Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương ngày càng được quan tâm tăng cường và đạt được những kết quả tích cực. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền, giới thiệu pháp luật đến với khán, thính giả với 204 tin, bài; 36 phóng sự trong chương trình thời sự hàng ngày; 36 chuyên mục phát trong các chương trình "Pháp luật với đời sống" và "Tư vấn pháp luật", mở rộng một số chuyên trang, chuyên mục mới như chuyên trang Vì an ninh Tổ quốc, chuyên mục An ninh trật tự… Tổ chức 10 cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Báo Tây Ninh đăng tải được 270 văn bản pháp luật, chuyển cơ quan chức năng trả lời 326 đơn thư khiếu nại, tố cáo, thắc mắc, phản ánh của người dân về các lĩnh vực pháp luật; tư vấn 122 tình huống pháp luật, nội dung hỏi về pháp luật, đăng tải nhiều bài viết giới thiệu, thông tin pháp luật đến bạn đọc ở các chuyên mục "Câu chuyện pháp luật", "Chính sách pháp luật", "Giới thiệu văn bản pháp luật mới". Các Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã tăng cường thông tin các văn bản pháp luật mới được ban hành và tuyên truyền các tài liệu hỏi - đáp pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở địa phương được 2.735 giờ phát sóng. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học đều treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình để tuyên truyền. Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã phát hành 20.000 tờ gấp, thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan qua hệ thống quang báo, áp phích, panô, băng rôn, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, địa điểm công cộng; tổ chức xe loa diễu hành với 1.795 áp phích, panô, băng rôn, cờ phướn và 40 xe loa cổ động.

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia; cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" cho các em học sinh trung học phổ thông, đây là nội dung thiết thực hưởng ứng "Ngày Pháp luật", đồng thời cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ và Nhân dân, giúp cho cán bộ và nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp, ngành địa phương còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật" dưới nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng những cách làm hay, thiết thực để thu hút, động viên cán bộ, nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, như: Tổ chức cho cán bộ và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự…; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dân sự, hình sự, giao thông đường bộ; tổ chức mô hình "cà phê pháp luật miễn phí"; mô hình "gia đình nông dân không vi phạm pháp luật"; tuyên truyền trên mạng xã hội (zalo, facebook,...).

"Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" hàng năm thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn tỉnh đã cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Từ đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, thông qua đó kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân.

Linh Nguyễn

Lượt người xem:  Views:   15
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.