Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBáo cáo - Chương trình - đề án phát triển KTXH

  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
  
  
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Trần Trung Hiếu đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chínhThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Trần Trung Hiếu đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 585/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính.

15/03/2021 4:00 CHNoĐã ban hành
Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: điều khiển xe ôtô biển số 70A-218.87 trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1lít khí thở; Điều khiển xe ôtô biển số 70A-218.87 vượt xe không đúng quy định gây tại nạn giao thông. Theo quy định tại: Điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Điểm a khoản 7 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.
Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với đối với: Giấy phép lái xe số 720134013025; nơi cấp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh; ngày cấp: 29/10/2014, kể từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 15/02/2023.
Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Trần Trung Hiếu có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Chi tiết nội dung xem tại đây.


Huy HoàngApproved
Khen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2020Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

24/02/2021 5:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ  “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2020 cho mỗi tập thể, gồm Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện năm 2020.

Đồng thời Tặng Bằng khen cho mỗi tập thể, gồm: Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Lệ Hoa

Tin loại 3QDApproved
Khen thưởng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩmThông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

19/01/2021 12:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen kèm tiền thưởng 2.980.000đ (hai triệu chính trăm tám mươi ngàn đồng) cho mỗi tập thể và tiền thưởng 1.490.000đ (một triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng) cho 05 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.

Danh sách khen thưởng xem chi tiết tại đây.

KL

Tin loại 3Huy HoàngApproved
Khen thưởng chương trình phòng, chống tội phạmThông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng chương trình phòng, chống tội phạm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm trong giai đoạn 2016 – 2020.

19/01/2021 11:00 SANoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen kèm tiền thưởng 2.980.000đ (hai triệu chính trăm tám mươi ngàn đồng) cho mỗi tập thể và tiền thưởng 1.490.000đ (một triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng) cho 15 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2020.

Danh sách khen thưởng xem chi tiết tại đây.

KL

Tin loại 3Huy HoàngApproved
Khen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố năm 2018Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc tặng cờ, bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Phòng kinh tế và Hạ tầng năm 2020.

18/01/2021 4:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ  “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2020 và kèm theo tiền thưởng 11.920.000 (mười một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng) cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối Thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện năm 2020.

Đồng thời Tặng Bằng khen và tiền thưởng 2.980.000 (hai triệu chính trăm tám mươi ngàn đồng) cho tập thể Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện năm 2020.

KL

Tin loại 3AdministratorApproved
Hai doanh nghiệp Tây Ninh đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020Thông tin khen thưởng xử phạtHai doanh nghiệp Tây Ninh đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Theo đó, toàn quốc có 21 doanh nghiệp được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia và 40 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

24/12/2020 11:00 CHNoĐã ban hành

Tây Ninh có Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) được tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia - hạng mục doanh nghiệp sản xuất lớn; Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan (xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu) đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - hạng mục doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt Giải thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

 

Thái Thành

Tin loại 3Thái ThànhApproved
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh thông báo xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Xuân Hồng lần thứ III năm 2021Thông tin khen thưởng xử phạtHội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh thông báo xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Xuân Hồng lần thứ III năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh thông báo về việc gửi tác phẩm dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Xuân Hồng lần thứ III năm 2021.

19/10/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Đối tượng dự giải:

- Tác giả, đồng tác giả (sau đây gọi chung là tác giả) là những người đang sống, làm việc trong và ngoài tỉnh; có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (sau đây gọi là tác phẩm, công trình) về văn học nghệ thuật thuộc các chuyên ngành Văn học Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật và Văn nghệ dân gian có giá trị tốt viết về con người, quê hương Tây Ninh.

- Người đại diện hợp pháp của tác giả đã mất.

- Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng xét Giải thưởng không được gửi tác phẩm dự xét Giải thưởng.

- Các tác giả đã đạt Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải nhất Giải thưởng VHNT Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ 11/2016 không được tham gia gửi tác phẩm dự xét Giải thưởng lần III/2021.

Điều kiện:

- Tác phẩm, công trình đã được công bố và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, truyển phát trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác kể từ ngày 01/06/2016 đên thời điểm xét giải thưởng.

- Mỗi tác giả chỉ được dự xét 02 chuyên ngành.

- Không xét tác phẩm, công trình đang xảy ra tranh chấp về bản quyền tác giả hoặc có Quyết định đình bản hoặc thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc tác phẩm công trình của tác giả đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Số lượng tác phẩm ở mỗi thể loại đưa vào xét phải đảm bảo từ 20 tác phẩm và 10 tác giả trở lên tham gia.

Tiêu chí xét chọn:

Tác phẩm, công trình tác phẩm văn học nghệ thuật phải đạt các tiêu chí sau:

a) Về nội dung tư tưởng: Tác phẩm, công trình bám sát đề tài con người và quê hương Tây Ninh chủ đề tư tưởng rõ ràng, lành mạnh trong sáng, có tính giáo dục và giá trị nhân văn. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b)Về nghệ thuật: Tác phẩm phải có giá trị, tính nghệ thuật thẩm mỹ; ưu tiên cho những tác phẩm có yếu tố sáng tạo cao, tìm tòi cái mới.

Tác động xã hội: Ưu tiên tác phẩm đã có sức tác động tích cực đến đời sổng xã hội.

Cơ cấu giải thưởng:

Đối với Bảng giải thưởng văn xuôi (gồm tập tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập bút ký văn học), âm nhạc, mỹ thuật, văn học dân gian.

01 giải nhất: 20.000.000 đồng;

02 giải nhì: 15.000.000 đồng/1 giải;

03 giải ba: 10.000.000 đồng/1 giải;

Đối với Bảng giải thưởng nhiếp ảnh, thơ, bài ca vọng cổ:

01 giải nhất: 18.000.000 đồng;

02 giải nhì: 12000.000 đồng/1 giải;

03 giải ba: 8.000.000 đồng/1 giải;

Giải đặc biệt: trị giá 40.000.000 đồng (giải đặc biệt dành cho tác phẩm vãn học nghệ thuật nổi trội về nội dung và nghệ thuật, gây được tiếng vang trong đời sống văn học nghệ thuật cả nước).

Mỗi tác giả chỉ được nhận 01 giải thưởng ở 01 thể loại tham dự xét giải.

Thời gian dự xét giải:

Từ ngày ra thông báo xét Giải thưởng đến 15 giờ ngày 05/02/2021.

TTCBTH

Tin loại 3TTCBTHApproved
Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHNhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngày 25/9/2020, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 333/BC-UBND về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 đầu năm 2020, yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

28/09/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và của UBND tỉnh tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai tốt các nhiệm vụ Đại hội XI đề ra; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Triển khai các bước tiếp theo việc lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2020. Tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hàng hóa, thực hành sản xuất theo quy trình GAP, thực hiện truy xuất nguồn gốc. Hoàn thành đúng kế hoạch trồng rừng năm 2020. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng các đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2021.

Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch.

Rà soát các quy hoạch xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời điều chỉnh, bổ sung làm cơ sở thu hút đầu tư. Xây dựng quy trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (không bao gồm các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư trong Khu Công nghiệp, Khu kinh tế). Điều chỉnh mục tiêu, định hướng, công năng phát triển KKTCK Mộc Bài giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo hướng lấy động lực phát triển chính là công nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững.

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Rà soát tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và nhu cầu bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non đối với địa phương chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Lựa chọn và bố trí đủ giáo viên có kinh nghiệm triển khai chương trình, sách giáo khoa mới để dạy lớp 1 trong năm học 2020-2021. Thực hiện chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, chính sách đối với học sinh mầm non, giáo viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020.

Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030.

Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện việc gửi nhận liên thông các cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ. Triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội trước Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn về ma túy, tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; chủ động phối hợp giữa các ngành, địa phương kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu. Tổ chức Lễ công bố nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam lên thành cửa khẩu quốc tế. Tiếp tục khảo sát đường biên và hệ thống mốc quốc giới toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sơ kết 02 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và 02 tỉnh Tboung Khmum, Kampong Cham - Vương quốc Campuchia.

Tiếp tục tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong dư luận.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

TH

Tin loại 3Huy HoàngApproved
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHTình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020

22/09/2020 9:00 CHNoĐã ban hành

Nội dung chi tiết xem file đính kèm 333 bc.signed.pdf

Huy HoàngApproved
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2020

31/08/2020 8:00 CHNoĐã ban hành

Nội dung chi tiết xem file đính kèm 300 bc.signed.pdf

TTApproved
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7 và một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020

30/07/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Nội dung chi tiết xem file đính kèm251 bc.signed.pdf

Huy HoàngApproved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại sản xuất Lê TốngThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại sản xuất Lê Tống/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1460/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH thương mại sản xuất Lê Tống. Địa chỉ: tổ 5, ấp Suối Cao, xã Phước Đồng, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

14/07/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ). Theo quy định tại: Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Căn cứ Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ từ 2 lần đến dưới 5 lần (tổng phốt pho vượt 4,062 lần): 30% X 01 X 80.000.000 = 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng).

Phạt tăng thêm 40% của mức phạt tiền đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 05 đến dưới 10 lần (Tổng nitơ vượt 6,611 lần): 40% X 1 X 80.000.000đ = 32.000.000đ (Ba mươi hai triệu đồng).

Phạt tăng thêm 50% của mức phạt tiền đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên (Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) vượt 44,675 lần- Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 45 lần; Hàm lượng Amom vượt 12,916 Ian): 50% X 3 X 80.000.000 đông = 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng).

Tổng số tiền Công ty TNHH thương mại sản xuất Lê Tống phải nộp là 256.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi sáu triệu đồng).

Buộc Công ty TNHH thương mại sản xuất Lê Tống chi trả kinh phí trưng cầu giám định mẫu nước thải và phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Công ty TNHH thương mại sản xuất Lê Tống có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây. 1460 qd.signed.pdf

XP

Tin loại 3Huy HoàngApproved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Trang đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậuThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Trang đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 09/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1422/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đối với Nguyễn Thị Trang. Địa chỉ: ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

13/07/2020 6:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy định tại: Điểm h Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Điểm a, b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 600 (Sáu trăm) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu HERO. Tịch thu, bán đấu giá 01 (một) xe mô tô biển số 70M3-0041, không có nhãn hiệu, màu đỏ-đen.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Bà Nguyễn Thị Trang có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây. 1422 qd.signed.pdf

Tin loại 3Huy HoàngApproved
Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHNhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020


08/07/2020 11:00 SANoĐã ban hành

​Nội dung chi tiết xem tại đây 214 bc.signed.pdf

Huy HoàngApproved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bảo Sơn Thông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bảo Sơn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1217/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Hộ kinh doanh Bảo Sơn. Địa chỉ: số 201, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

23/06/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Vận chuyển chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Theo quy định tại: Khoản 7 Điều 22 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của Hộ kinh doanh Bảo Sơn trong thời hạn 09 tháng. Hộ kinh doanh Bảo Sơn phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và buộc ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý 17 thùng phuy sắt, dung tích 220 lít chứa dầu nhớt đã qua sử dụng thuộc danh mục chất thải nguy hại. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Hộ kinh doanh Bảo Sơn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5 và một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020

26/05/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3AdministratorApproved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Bà Phan Thị Cẩm Hồng đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậuThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Bà Phan Thị Cẩm Hồng đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 21/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1041/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đối với Bà Phan Thị Cẩm Hồng. Địa chỉ: ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

21/05/2020 5:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy định tại: Điểm 2 và 4b Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 800 (Tám trăm) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 300 (Ba Trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet. Buộc Phan Thị Cẩm Hồng nộp số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) tương đương trị giá của xe mô tô biển số 70H7-5471 theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính. Những tình tiết có liên quan: Trả lại 01 (một) xe mô tô biển số 70H7-5471, nhãn hiệu: ORIENTAL, màu sơn: xanh, số khung: LLCLXN3B20012106, số máy: 1P52FMH-310443209 cho ông Lê Văn Tốt là chủ sở hữu hợp pháp.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Bà Phan Thị Cẩm Hồng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây. 1041 qd.signed.pdf

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Võ Tấn Phát đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậuThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Võ Tấn Phát đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 19/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1022/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đối với Ông Võ Tấn Phát. Địa chỉ: ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

19/05/2020 7:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy định tại: Điểm h Khoản 1 và Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 170.000.000 đồng (Một Trăm bảy mươi triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 1.450 (Một nghìn bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu HERO. Buộc Võ Tấn Phát nộp số tiền 85.000.000 đông (Tám mươi lăm triệu đồng) tương đương trị giá của xe ô tô biển số: 51G-564.60 theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Những tình tiết có liên quan: Trả lại 01 (một) xe ô tô biển số: 51G-564.60 nhãn hiệu: Chevrolet, loại xe: ô tô con, màu sơn: Trắng, số máy: B12D1Z 1171508HN7X0029, số khung: RLLMF48DJHH948290, So loại: SPARKKL1M-MHD12/2BB5-1, dung tích: 1206, năm sản xuất: 2017 cho Hồ Thị Thanh Loan, sinh năm: 1986, ngụ: 26/2, đường 11, phường 11, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh là chủ sở hữu hợp pháp.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Võ Tấn Phát có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây. 1022 qd.signed.pdf

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Phạm Văn Minh đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậuThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Phạm Văn Minh đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 19/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1023/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đối với Ông Phạm Văn Minh. Địa chỉ: ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

19/05/2020 9:00 SANoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy định tại: Điểm h Khoản 1 và Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 640 (Sáu trăm bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu (291bao hiệu JET và 349 bao hiệu HERO). Tịch thu 01 (một) xe mô tô biển số: 70P2-2737, nhãn hiệu: SYM, loại xe: Attila, màu sơn đen, số máy: VMM9BE-D029725, số khung: RLGH125GD7D029725.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Phạm Văn Minh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây. 1023.qd.signed.pdf

Tin loại 3Approved
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020

01/05/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3AdministratorApproved
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

03/04/2020 11:00 SANoĐã ban hànhTTApproved
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020

20/03/2020 11:00 SANoĐã ban hànhTTApproved
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2020

26/02/2020 11:00 SANoĐã ban hànhTTApproved
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020

31/01/2020 11:00 SANoĐã ban hànhTTApproved
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020Báo cáo tình hình KT-XHBáo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

19/11/2019 11:00 SANoĐã ban hànhTTApproved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây NinhThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 14/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2234/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh. Địa chỉ: Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

15/10/2019 10:00 SANoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ). Theo quy định tại: Điểm b Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 02 đến dưới 05 lần (nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) vượt 3,271 lần, nhu cầu oxy hóa học (COD) vượt 03 lần, hàm lượng tổng Nitơ vượt 2,167 lần, hàm lượng tổng Photpho vượt 2,787 lần), căn cứ khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, phạt tiền = 30% x 4 x 50.000.000 = 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

Tổng số tiền Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh phải nộp là: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi xả thải vào môi trường, chỉ trả kinh phí kiểm nghiệm mẫu nước thải. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ tổng hợp xuất nhập khẩu Hữu Đức Tây Ninh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019Thông tin khen thưởng xử phạtKhen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 13 tháng 09 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018 - 2019.

22/09/2019 2:00 CHNoĐã ban hành

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm học 2018-2019 cho 04 tập thể gồm: Trường Mầm non Long Thuận thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục mầm non); Trường Tiểu học An Thạnh A thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục tiểu học 1); Trường Tiểu học Thị trấn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục tiểu học 2); Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Giáo dục Trung học cơ sở) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019, dẫn đầu từng cấp học trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể là các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018-2019; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích 02 năm học liên tục (2017-2018 và 2018-2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Danh sách khen thưởng xem chi tiết tại đây.

 

BC

AdministratorApproved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Minh Apple đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu Thông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Minh Apple đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1917/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Minh Apple. Địa điểm kinh doanh số 1/402, Khu phố Nội Ô A, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

05/09/2019 11:00 SANoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu tang vật vi phạm là 248 cái linh kiện điện thoại các loại và 15 cái điện thoại di động hiệu Iphone các loại (Không có phụ kiện điện thoại kèm theo, không có hộp), có tổng trị giá là 97.140.000 đồng. Theo quy định tại: Điểm i Khoản 1 và Điểm a, Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Mức phạt tiền theo quy định từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm là 248 cái linh kiện điện thoại các loại và 15 cái điện thoại di động hiệu Iphone các loại (Không có phụ kiện điện thoại kèm theo, không có hộp).

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Hộ kinh doanh Minh Apple có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Khưu Huy Quân đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậuThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Khưu Huy Quân đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1916/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đối với Ông Khưu Huy Quân. Địa chỉ: ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

05/09/2019 11:00 SANoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy định tại: Điểm 1 Khoản 1 và Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 25 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, mức phạt tiền theo quy định từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép chứng chỉ hành nghề số 56/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 10/8/2019 của Công an huyện Bến Cầu.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Ông Khưu Huy Quân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.

Tin loại 3Approved
UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Heavy HitterThông tin khen thưởng xử phạtUBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Heavy Hitter/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1836/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Heavy Hitter. Địa chỉ: đường số 6, Khu Công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

26/08/2019 4:00 CHNoĐã ban hành

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; Chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại trong trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 2.000 kg đến 3.000 kg chất thải nguy hại. Theo quy định tại: Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và Điểm đ Khoản 7 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền, cụ thể: hành vi không thu gom chất thải nguy hại theo quy định, căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Hành vi Chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại trong trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 2.000 kg đến 3.000 kg chất thải nguy hại, căn cứ điểm đ Khoản 7 Điều 21 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, phạt tiền 145.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

Tổng mức tiền phạt: 160.000.000 x 2 = 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu Công ty TNHH Heavy Hitter ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý 2.620 (Hai ngàn sáu trăm hai mươi) kg chất thải nguy hại đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân trái quy định về bảo vệ môi trường. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 nộp vào tài khoản số 7111 Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt. Công ty TNHH Heavy Hitter có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung xem tại đây.


Tin loại 3Approved
1 - 30Next
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.