Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Máy Tổ Chức

Bộ Máy Tổ Chức
Thứ 3, Ngày 01/12/2015, 11:00
Lãnh đạo UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2015
Phân công công việc cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc
Sinh năm: 1969
Điện thoại:
Email: thanhngoc@tayninh.gov.vn 
1. Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Ngọc

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi mặt hoạt động của UBND tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22, Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Quyết định chủ trương thực hiện các Chương trình, Dự án đầu tư lớn của tỉnh, Chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

- Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn (có quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực).

- Công tác Nội vụ, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính, thi đua, khen thưởng.

- Công tác Thanh tra; phòng, chống tham nhũng.

- Đối ngoại nhà nước, hợp tác quốc tế, công tác biên giới.

- Những vấn đề quan trọng, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực khác.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch, Chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành trung ương.

- Chịu trách nhiệm quan hệ công tác thường xuyên giữa UBND tỉnh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 c) Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

đ)  Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo thành phố Tây Ninh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong
Sinh năm: 1969
Điện thoại: 0276.3822179
Email: 
2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Đức Trong

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quản lý đầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế và xúc tiến đầu tư (trừ lĩnh vực Công Thương, Nông nghiệp).

- Đầu tư, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách (thuộc danh mục đầu tư trung hạn hàng năm).

- Khu kinh tế, Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

- Cải cách hành chính; Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Phát thanh và truyền hình.

- Thông tin và truyền thông.

- Khoa học và công nghệ.

- Văn hóa, thể thao và du lịch.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

- Giáo dục và đào tạo.

- Giảm nghèo, dạy nghề, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, Người có công.

- Ngoại vụ, lãnh sự, lễ tân ngoại giao, phân giới cắm mốc, chương trình viện trợ phi Chính phủ.

- Dân vận chính quyền.

- Dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nhân quyền.

- Tư pháp.

- Thi hành án dân sự.

- Hội đồng xét tuyển, thi tuyển công chức.

- Sắp xếp tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các tổ chức Hội đặc thù tỉnh và các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh; các cơ quan Thông tấn báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, Báo Tây Ninh.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan Trung ương thuộc khối được giao phụ trách.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Cục Thống kê, Cục Thi hành án dân sự, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam.

đ) Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo: huyện Tân Biên, huyện Dương Minh Châu và huyện Bến Cầu.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng
Sinh năm: 1964
Điện thoại: 0276.3826761
Email: duongvanthang@tayninh.gov.vn
3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Văn Thắng

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, phát triển đô thị, nhà ở, cấp thoát nước, kiến trúc đô thị và nông thôn.

- Công tác kế hoạch, tổng hợp vốn: Đầu tư trung hạn, hàng năm; hỗ trợ mục tiêu và các nguồn vốn khác.

- Đầu tư, xây dựng cơ bản trung hạn, hàng năm thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ các nội dung thuộc lĩnh vực của các Phó Chủ tịch Võ Đức Trong và Trần Văn Chiến).

- Ngân sách nhà nước.

- Thu hút đầu tư lĩnh vực công thương.

- Cụm công nghiệp.

- Công tác kế hoạch, tổng hợp chung lĩnh vực Tài chính.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công nghiệp (ngoài KCN, KCX, KKT), thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.

- Giao thông vận tải.

- Ngân hàng, tín dụng.

- Phát triển doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

- Các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan Trung ương thuộc khối được giao phụ trách.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại, Hội đồng Xổ số, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án ngành Giao thông, Điện lực Tây Ninh, Bưu điện Tây Ninh, Viễn thông Tây Ninh, các Doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp có vốn tham gia của nhà nước.

d) Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo: Thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành và huyện Gò Dầu.PCTTranVanChien.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến

Sinh năm: 1964
Điện thoại: 0276.3822541
Email:vanchien@tayninh.gov.vn
4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chiến

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Tài nguyên và Môi trường; khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Thu hút đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp.

- Đầu tư, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách (thuộc danh mục đầu tư trung hạn hàng năm).

- Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phương án sử dụng đất của các Công ty nông nghiệp.

- Thực hiện các đề án và phương án sử dụng đất của cơ quan nhà nước.

- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã.

- Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo vệ môi trường và các Quỹ khác.

- Ban Chỉ đạo Đề án 84.

- Công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

- Phát triển ngành nghề và các làng nghề.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Xét chọn đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh.

- Các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối liên hệ với các cơ quan Trung ương thuộc khối được giao phụ trách.

- Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục quản lý thị trường, Liên minh Hợp tác xã, Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

d) Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo: huyện Châu Thành và huyện Tân Châu. 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.