Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Máy Tổ Chức

Bộ Máy Tổ Chức
Thứ 2, Ngày 28/05/2012, 00:00
Nhiệm vụ, quyền hạn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/05/2012

1-Xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Ban quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

2-Nghiên cứu, lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

3-Nghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị văn hóa của các khu di tích cách mạng miền Nam. Tổ chức thực hiện các mặt công tác khoa học, nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng nhằm bảo quản, trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của di tích. Phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, xuất bản các ấn phẩm, băng, đĩa, phim, ảnh và công bố các công trình nghiên cứu khoa học về di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4-Tổ chức quản lý, bảo vệ các di tích động sản, bất động sản, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo vệ và ngăn chặn mọi hành vi xâm hại di tích.

5-Thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan di tích. Nội dung thuyết minh phải đảm bảo tính Đảng, tính lịch sử, tính khoa học và hấp dẫn, phù hợp với các tầng lớp nhân dân.

6-Lập dự án trùng tu, tôn tạo, tu bổ di tích và tổ chức thực hiện các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa  và các quy định khác có liên quan. Chịu trách nhiệm trước nhà nước về kỹ thuật, mỹ thuật tu bổ di tích và chất lượng công trình.

7-Quan hệ hợp tác, giao lưu với tổ chức thuộc các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương và tổ chức Quốc tế để trao đổi, hợp tác khoa học và nghiệp vụ, tìm nguồn vốn xây dựng trùng tu di tích theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ VHTT.

8-Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động khai thác di tích để đầu tư trùng tu tôn tạo, tu bổ di tích ; Sưu tầm, tiếp nhận các tài liệu, hiện vật liên quan đến di tích lịch sử do các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân tự nguyện giao hoặc nhượng lại theo quy định của pháp luật.

9-Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác bảo tồn di tích, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức toàn đơn vị.

10-Quản lý cán bộ, viên chức, chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Chăm lo bồi dưỡng và thực hiện tốt các chính sách, nhằm phát huy sự cống hiến và năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ viên chức chuyên môn.

11-Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình quản lý và hoạt động tại di tích cho UBND tỉnh và Bộ VHTT.

12-Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Bộ VHTT  giao.

(Trích Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức BQL các khu di tích lịch sử cách mạng miền nam tỉnh Tây Ninh).
 

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
Đánh giá:
Kết quả:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin quảng bá
  ​ ​ ​
​​​
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.