Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksChiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch

 
Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch
Ngày 04/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH tư vấn thiết kế cơ khí xây dựng Khang Triết được chuyển mục đích sử dụng 8.442,0 m2 đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng gia công kết cấu thép. 
 
Ngày 30/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2910/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH SX XD TM Phước Thắng được chuyển mục đích sử dụng 10.847,9m2 đất chuyên trồng lúa nước (LUC) sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS) tại xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để khai thác khoáng sản than bùn. 
 
Ngày 28 tháng11 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND cho phép Công ty CP Cao su Thắng Lợi Tây Ninh được chuyển mục đích sử dụng 200.168 m2 đất tại xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Thắng Lợi Tây Ninh. 
 
Ngày 27 tháng11 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 17,546,1 m2 đất tại Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý theo quy định. 
 
Nhằm đáp ứng quy hoạch dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo ngoài trời; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, tạo mỹ quan đô thị, hạn chế những bất cập, rủi ro; Tạo cơ sở pháp lý để quản lý có hiệu quả và đồng bộ các hoạt động quảng cáo thương mại và tuyên truyền chính trị trên địa bàn tỉnh; Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2756/QĐ-UBND phê duyệt “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.  
 
Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2759/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cắm mốc giới đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, cụ thể như sau: 
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định 2663/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu, nội dung chủ yếu như sau: 
 
Ngày 12/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 – 2020 (đính kèm danh mục dự án). 
 
Theo công văn số 2787/UBND-KTN, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh, cụ thể điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Gò Dầu giai đoạn 2010-2020 như sau: 
 
 
Ngày 08/11/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên các loại hình thông tin: Báo chí, xuất bản, thông tin công cộng trên Internet, thông tin cơ sở. 
 
 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.