Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksChiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch

 
Chiến Lược - Định Hướng - Quy Hoạch
Trong những năm qua, bên cạnh việc tái chế chất thải, tận dụng phế liệu phát sinh trong nước làm nguyên liệu sản xuất, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của một số ngành sản xuất, Nhà nước đã cho phép nhập khẩu phế liệu với các điều kiện quy định cụ thể tại Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.  
 
Ngày 24 tháng10 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND cho Hợp tác xã chợ Phước Đông thuê 3.670,1 m2 đất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Mở rộng Hợp tác xã chợ Phước Đông. 
 
Ngày 24 tháng10 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND Giao cho cho Trường Trung học cơ sở Tây Sơn 6.104,5 m2 đất (Trong đó diện tích nằm trong quy hoạch lộ giới là 388,9 m2, diện tích còn lại là 5.715,6m2) tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trường học. 
 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 khu A, khu đô thị - dịch vụ thuộc Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
 
Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND Giao cho UBND huyện Gò Dầu 263,0 m2 đất tại xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân. 
 
Ngày 15/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547QĐ-UBND giao 130.221,0 m2 đất tại xã An Cơ, huyện Châu Thành cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. 
 
Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2497/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tinh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 1 lOkV do Công ty cổ phần Tư vấn xây đựng điện 3 lập với các nội dung chính như sau: 
 
Ngày 03/10/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2471/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công đèn cầy và nguyên liệu dùng trong đèn cầy tại tỉnh Tây Ninh. 
 
Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài. 
 
Ngày 10/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao 2.733,9 m2 đất tại xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng công trình Xây mới hệ thống cấp nước ấp Tân Lâm, xã Tân Hà 
 
 
 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.