Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ Trương - Chính Sách

Chủ Trương - Chính Sách
Thứ 4, Ngày 15/03/2017, 11:00
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2017
Ngày 07/3/2017, Ban Chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh ban hành Quyết định số 498/QĐ-UBND về quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, chức năng của Ban Chỉ đạo là giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; tham mưu, tổng hợp, điều phối, đôn đốc, kiểm tra và giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ sau: Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nhân lực ngành y tế; nhân lực ngành văn hóa – thể thao và du lịch; thu hút nhân lực trong khu kinh tế, khu công nghiệp; trợ giúp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, các chương trình đào tạo phát triển nhân lực của tỉnh.  

Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo; Trưởng ban Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Phó Trưởng ban xử lý những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ cụ thể của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo.

                                                                                      KGVX

Lượt người xem:  Views:   455
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Loại bài viết

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Audio

Tin liên quan

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.