Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDoanh nghiệp

 
Hỗ trợ doanh nghiệp
 
​Ngày 29/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.
 
​Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT Ngày 10 tháng 5 năm 2022 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 ...
 
​Tổ chức lại các hoạt động sản xuất ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thông qua các ...
 
​Nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Thông tư số 02/2022/TT-BTP và Công văn số 1949/BTP-BTTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân ...
 
​Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.
 
​Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và ...
 
Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Ngày ngày 26/4/2021, Chủ ...
 
​Thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, ...
 
​Ngày 18/10/2019, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định số 2264/QĐ-HĐQL ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường ...
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2187/QĐ-UBND Ngày 09/10/2019 Ban hành Quy định tiêu chí để xem xét, chấp thuận chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung được gia hạn thời ...
 
 
 
  
Loại bài viết
  
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chínhTin
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Năm 2022 triển khai thực hiện 11 dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnTin
Tình hình thu hút đầu tư Quý I/2022 trên địa bàn Khu công nghiệpTin
Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022Tin
Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19 Tin
Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Tin
Hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủTin
Hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung từ lò Hoffman sang lò TuynenTin
Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây NinhTin
Tiêu chí để cho chủ trương cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây NinhTin
Tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2018Tin
Triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tây NinhTin
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh
Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
Khu công nghiệp Đại An Sài Gòn
Khu công nghiệp TMTCTin
Cụm công nghiệp Hòa Hội
Cụm công nghiệp Tân Hội 1
Cụm công nghiệp Ninh Điền
Khu công nghiệp Trảng BàngTin
Khu chế xuất Linh Trung 3Tin
Khu công nghiệp Chà LàTin
Khu công nghiệp Phước Đông
Khu công nghiệp Thành Thành CôngTin
Quy hoạch các khu, cụm công nghiệpTin
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.