Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Dự án mời gọi đầu tư
Thứ 2, Ngày 25/03/2019, 16:00
UBND tỉnh phê duyệt tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/03/2019 | Thanh Việt

Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 519/UBND-KTTC nhằm mời gọi nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê để triển khai thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại khu đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh.

Khu đất với diện tích là 506.629,7 m2; Nguồn gốc đất do UBND tỉnh thu hồi đất giao UBND huyện Trảng Bàng quản lý, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Bản trích đo chỉnh lý Bản đồ địa chính số 71/SĐ-TĐCL, tỷ lệ 1:5000 do Công ty CP Đo đạc Địa chính Tây Ninh lập ngày 30/11/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định  ngày 30/11/2018.

Với tổng mức kêu gọi đầu tư dự án không thấp hơn 750 tỷ đồng, thời hạn cho thuê đất là 50 năm bằng hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê. Nhà đầu tư được lựa chọn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể như sau:

Nhà đầu tư (hoặc một công ty là công ty mẹ/công ty con/công ty thành viên của nhà đầu tư) chứng minh đã có kinh nghiệm từng triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động 01 dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp có quy mô vốn đầu tư 750 tỷ đồng trở lên và cam kết có đủ năng lực thực hiện dự án tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nhà đầu tư (hoặc một công ty là công ty mẹ/công ty con/công ty thành viên của nhà đầu tư) cung cấp các tài liệu chứng minh nội dung này thông qua Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá thực hiện dự án hoặc Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản thỏa thuận chỉ tiêu quy hoạch, bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có vốn điều lệ đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tối thiểu là 160 tỷ đồng. Nhà đầu tư khi nộp hồ sơ phải chứng minh vốn chủ sở hữu thông qua cam kết góp vốn kèm theo chứng nhận số dư tài khoản hoặc báo cáo tài chính hai năm gần nhất của chủ đầu tư hoặc Công ty thành viên hoặc Công ty mẹ (chủ sở hữu) tại thời điểm nộp hồ sơ (trong vòng 3 tháng) không thấp hơn 15% khái toán tổng mức đầu tư của dự án để làm cơ sở xem xét, đánh giá năng lực tài chính (Nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ). Phần vốn còn lại 85% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 01 trong 02 phương án sau:

Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán của 02 năm gần nhất (2017, 2018) hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia.

Nguồn vốn cùng hợp tác đầu tư hoặc vốn vay được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư , đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc các văn bản xác nhận cho vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Nhà đầu tư có văn bản cam kết về tiến độ triển khai xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được giao mặt bằng để thực hiện dự án. Nếu nhà đầu tư chậm triển khai và đưa vào hoạt động so với tiến độ thì Nhà nước thu hồi dự án và không bồi thường chi phí đã đầu tư cho nhà đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi đầu tư và tham mưu UBND tỉnh thủ tục đấu giá thực hiện dự án đúng quy định.

Thanh Việt

Lượt người xem:  Views:   245
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.