Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 3, Ngày 25/08/2020, 22:00
Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/08/2020 | Administrator

​Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1963/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020. Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở, phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin sai trái góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg với mục tiêu đến năm 2025 từng bước chuyển đổi Đài truyền thanh hữu tuyến (có dây) và truyền thanh vô tuyến (không dây) đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – Viễn thông. Từ năm 2021 đến 2025, các hệ thống Đài truyền thanh cơ sở không đạt chuẩn, khi thiết lập mới phải triển khai hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng viễn thông của địa phương. Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở. 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

Theo đó, tầm nhìn đến năm 2030 người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở. Hiện đại hóa đồng bộ hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hoặc đột xuất. Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng truyền thanh trên địa bản tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án thực hiện việc thiết lập mới, nâng cấp đầu tư đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – Viễn thông. Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin… Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền phổ biến các nội dung của Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ của Đề án trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hưởng ứng việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước.

Nội dung chi tiết xem tại đây. 1963 ub.signed.pdf

Bạch Tuyết


Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822469 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.