Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 6, Ngày 08/01/2021, 15:00
Giao đất cho Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn để xây dựng trường học
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2021

Ngày 06/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND giao cho Trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn 11.069,5m2 đất tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

Đất có nguồn gốc đất thuộc quyền sử dụng của ông Trần Hồng Ân, UBND huyện Bến Cầu ban hành quyết định thu hồi đất, đất có vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính số 2353/TL-ĐC tỷ lệ 1:2.000 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Tây Ninh lập ngày 02 tháng 12 năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn nộp tiền phí, lệ phí theo quy định; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND huyện Bến Cầu có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Thuận phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới và giao đất tại thực địa cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn; Chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn có trách nhiệm sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

ML

Lượt người xem:  Views:   6
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by