Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 2, Ngày 18/01/2021, 16:00
Giao đất cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận để xây trường học
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/01/2021

Ngày 15/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND giao cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận 4.312,7m2 đất tại xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

Đất có nguồn gốc đất do Chủ tịch UBND xã Tiên Thuận quản lý, đất có vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính số 67/SĐ-TĐCL tỷ lệ 1:1000 do Công ty CP đo đạc địa chính Tây Ninh lập ngày 18 tháng 8 năm 2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận nộp tiền phí, lệ phí theo quy định; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND huyện Bến Cầu có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tiên Thuận phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới và giao đất tại thực địa cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận; Chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Trường Mẫu giáo Tiên Thuận có trách nhiệm sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.

Tâm Giao

Lượt người xem:  Views:   6
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by