Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 4, Ngày 20/01/2021, 21:00
UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2021 | Administrator

Ngày 20/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND Thu hồi  4.260,4 m2 đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Thạnh Bình B.

Đất thu hồi với diện tích 4.260,4 m2 đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Thạnh Bình B được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ T00435 ngày 21/10/2005.

Cũng trong ngày 20/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND giao 207,3 m2 đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đất được UBND tỉnh thu hồi tại Quyết định số 157/QĐ-UBND giao cho UBND xã Thạnh Bình quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 55/TL-ĐC, tỷ lệ 1/2000 và 56/TL-ĐC, tỷ lệ 1/1000  do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Tân Biên lập ngày 07 tháng 01 năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng qui định; UBND huyện Tân Biên có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc và UBND xã Thạnh Bình thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính từng cấp theo đúng quy định.

UBND xã Thạnh Bình có trách nhiệm quản lý chặt chẻ diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới theo quy định, khi nào Nhà nước nâng cấp, mở rộng đường giao thông theo quy hoạch lộ giới được phê duyệt thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

Tâm Giao

Lượt người xem:  Views:   19
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by