Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 4, Ngày 20/01/2021, 22:00
Giao đất cho phường An Tịnh và xã Hưng Thuận thuộc UBND thị xã Trảng Bàng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2021 | Administrator

​Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND giao cho UBND thị xã Trảng Bàng 224,3m2 đất tại phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng để để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất di tích, danh thắng (xây dựng Đài tưởng niệm tại Khu di tích địa điểm căn cứ 3, 4, 5 Biệt động Thành Sài Gòn - Gia Định). Quyết định số 162/QĐ-UBND giao cho cơ sở tôn giáo Họ đạo Hưng Thuận 529,8 m2 tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng Điện thờ Phật mẫu).

Đất có nguồn gốc đất thuộc quyền quản lý của UBND xã An Tịnh, đất có vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản Trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Trảng Bàng lập ngày 24 tháng 6 năm 2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 08 tháng 01 năm 2021.

Đất có nguồn gốc đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. UBND thị xã Trảng Bàng ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 về việc thu hồi đất và điều chỉnh tại Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019, đất có vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính số 568/SĐ-TĐCL, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh lập ngày 16 tháng 12 năm 2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho UBND thị xã Trảng Bàng nộp tiền phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND thị xã Trảng Bàng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND thị xã Trảng Bàng có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất tại thực địa cho UBND thị xã Trảng Bàng; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; Sử dụng đất đúng ranh giới, đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tâm Giao

Lượt người xem:  Views:   20
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by