Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 6, Ngày 19/08/2022, 11:00
Chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2022 | TT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5522/VP-KT ngày 01/8/2022 về hướng dẫn nhà đầu tư thông tin chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo với các đơn vị, nhà đầu tư thông tin về điều, khoản áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư như sau:

Theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trong đó có quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư.

- Về “Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư” được quy định Điều 20 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

- Về “Các hình thức ưu đãi đầu tư và đối tượng được hưởng ưu đãi đầu” được quy định tại Điều 15 Luật Đầu tư và Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

- Về “Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư” được quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư 2020;

- Về “Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư” được quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư 2020 và Điều 23 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư là cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu  quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Về “Hình thức hỗ trợ đầu tư” được quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư 2020;

- Về “Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế” được quy định tại Điều 19 Luật Đầu tư 2020 và Điều 61 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

- Về “Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư” được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

- Về “Danh mục địa bàn ưu đã đầu tư” được quy định tại Phụ lục III ban hành theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Theo đó, tại tỉnh Tây Ninh đã được quy định cụ thể như sau:

* Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm: “Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu”;

* Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn bao gồm: “Các huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu, thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng.”

Nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.


Lượt người xem:  Views:   121
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.