Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
Thứ 2, Ngày 08/08/2022, 16:00
Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/08/2022 | TT

​Nhằm nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, tiếp nhận đăng ký môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 1308/UBND-KT ngày 04/05/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới về bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đặc biệt là công tác thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải tại nguồn quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: khoản 1 và khoản 7 Điều 75 quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt; khoản 1 Điều 79 quy định chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khoản 6 và khoản 7 Điều 79 quy định về chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhằm từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, cấp giấy phép của UBND tỉnh theo nhiệm vụ đã được ủy quyền tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2794/QĐ-UBND. Quy trình thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thực hiện theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và quy định nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2022 (Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 06/6/2022).

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp giấy phép môi trường theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Quy trình giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thực hiện theo Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 06/6/2022.

UBND các xã, phường, thị trấn tiếp nhận đăng ký môi trường theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện các nội dung quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.


Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.