Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch hạ tầng, kỹ thuậthidden
 
Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.793-ĐT.792 tỉnh Tây Ninh, đoạn từ ngã tư Tân Bình đến cửa khẩu Chàng ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
342Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 10/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh.

12/01/2021 11:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
335Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 17/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
336Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Hòa ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 16/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
337Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 15/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
338Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 14/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu .

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
339Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 13/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
341Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 11/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Trảng Bàng.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
334Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 18/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu.

12/01/2021 9:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
340Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 12/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên.

12/01/2021 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
333Giao đất cho Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn để xây dựng trường họcQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn để xây dựng trường học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND giao cho Trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn 11.069,5m2 đất tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

08/01/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
332Công khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây NinhCác dự án đầu tưCông khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Công khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây Ninh.

24/11/2020 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorApproved
331Tăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ ĐôngQuy hoạch khai thác tài nguyên; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhTăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Để bảo vệ chất lượng nguồn nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông, Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2708/UBND-KTTC đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung như sau:

04/11/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhH.NApproved
330UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020”.Dự án mời gọi đầu tưUBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020”./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 16/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2350/QĐ-UBND Ban hành Quyết định điều chỉnh “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 -2020”. Những nội dung của “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 -2020” trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

16/10/2020 8:00 CHNoĐã ban hànhDTTin loại 3Approved
329Tiếp tục tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTiếp tục tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020/9_10-2020/minhhoat9-2.png

​Nhằm tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, ngày 21/9/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2274/UBND-KTTC đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

22/09/2020 12:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
328Xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình hành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện trên địa bàn tỉnhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịXây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình hành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020/8-2020/anhminhhoa-nt.jpg

Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2014/UBND-KTTC về việc xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện.

26/08/2020 11:00 CHNoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
325Phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch phát triển KT-XHPhát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025/PublishingImages/2020/8-2020/ptnn.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1916/KH-UBND ngày 24/8/2020 phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

25/08/2020 10:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
326Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây NinhChiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhTriển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1963/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

25/08/2020 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
327UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch phát triển KT-XHUBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1832QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.
25/08/2020 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
324Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây NinhChiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch phát triển KT-XHĐề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020/8-2020/anhmihoa2.jpg

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1934/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

21/08/2020 12:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
322Ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBan hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 27/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 28/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

28/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTinApproved
323UBND tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà ĐenQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1508/QĐ-UBND Ngày 27/7/2020 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035

28/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
321UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch khai thác tài nguyên; Quy hoạch phát triển KT-XHUBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 3, tỉnh Tây Ninh.

27/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
320UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Trung tâm Logistics và cảng tổng hợp thị xã Trảng BàngChiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịUBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Trung tâm Logistics và cảng tổng hợp thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Trung tâm Logistics thị xã Trảng Bàng, như sau:

15/07/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
319Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhPhê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1298/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh với với quy mô lập quy hoạch là 79,25 ha.

30/06/2020 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
318UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên Hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Quy hoạch phát triển KT-XHUBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên Hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh.

24/06/2020 12:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
317UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình bán chăn thả tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân ChâuCác dự án đầu tưUBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình bán chăn thả tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình bán chăn thả tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu của Công ty Chăn nuôi gia cầm và năng lượng xanh TH1.

16/06/2020 6:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
316UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”Các dự án đầu tưUBND tỉnh phê duyệt Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 05/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1137/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

09/06/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
300Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiQuy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

19/05/2020 9:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
315Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
18/05/2020 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
301Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trườngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển KT-XHTriển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 907/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tư do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường.

06/05/2020 5:00 CHNoĐã ban hànhHoàng NamTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Giấy phép: 01/GP-TTĐT, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021.
Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hùng - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276. 3822233 - Fax: 0276. 3827290 - Email: toweb@tayninh.gov.vn.