Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịhidden
 
Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2014/UBND-KTTC về việc xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện.
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1508/QĐ-UBND Ngày 27/7/2020 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
 
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Trung tâm Logistics thị xã Trảng Bàng, như sau:
 
Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1298/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh với với quy mô lập quy hoạch ...
 
Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, tỉnh Tây Ninh.
 
​Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1018/QĐ-UBND ​Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, phường An ...
 
​Ngày 21/04/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 813/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ...
 
Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2011/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
 
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
 
​Ngày 29/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
351Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Quy hoạch khai thác tài nguyênKế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 745/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

01/04/2021 11:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
352Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021Quy hoạch khai thác tài nguyên; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhKế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 744/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021.

01/04/2021 11:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
349Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Quy hoạch khai thác tài nguyênPhê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn đoạn 2021-2025.

15/03/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
350Phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025Quy hoạch khai thác tài nguyênPhê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 592/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021 -2025, cụ thể như sau:

15/03/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
348UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 22/2/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.575.581,2 m2 đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bích.

24/02/2021 5:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
347Giao đất cho phường An Tịnh và xã Hưng Thuận thuộc UBND thị xã Trảng Bàng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho phường An Tịnh và xã Hưng Thuận thuộc UBND thị xã Trảng Bàng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND giao cho UBND thị xã Trảng Bàng 224,3m2 đất tại phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng để để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất di tích, danh thắng (xây dựng Đài tưởng niệm tại Khu di tích địa điểm căn cứ 3, 4, 5 Biệt động Thành Sài Gòn - Gia Định). Quyết định số 162/QĐ-UBND giao cho cơ sở tôn giáo Họ đạo Hưng Thuận 529,8 m2 tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng Điện thờ Phật mẫu).

20/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
346UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh thu hồi và giao đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 20/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND Thu hồi  4.260,4 m2 đất tại xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Trường Tiểu học Thạnh Bình B.

20/01/2021 9:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
345Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025Quy hoạch phát triển KT-XHPhê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 137/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

19/01/2021 8:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
343Giao đất cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận để xây trường họcQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận để xây trường học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND giao cho Trường Mẫu giáo Tiên Thuận 4.312,7m2 đất tại xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

18/01/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
344Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và bảo vệ chất lượng nguồn nướcQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; Quy hoạch khai thác tài nguyênTăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và bảo vệ chất lượng nguồn nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Theo công văn của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về việc xây cất chòi tạm, nuôi cá lồng bè trái phép trong hồ Dầu Tiếng trên địa bàn huyện Tân Châu và Báo cáo số 66/BC-TLDTPH-QLN ngày 25/12/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa về tình hình các hoạt động trong hồ và chất lượng nguồn nước hồ Dầu Tiếng quý IV/2020. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 131/UBND-KT ngày 18/01/2021 yêu cầu các đơn vị như sau

18/01/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
342Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 10/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tây Ninh.

12/01/2021 11:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
335Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 17/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
336Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Hòa ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 16/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
337Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 15/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
338Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 14/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Dương Minh Châu .

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
339Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 13/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
341Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 11/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Trảng Bàng.

12/01/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
334Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 18/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu.

12/01/2021 9:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
340Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 12/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên.

12/01/2021 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
333Giao đất cho Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn để xây dựng trường họcQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trường THCS Nguyễn Văn Ẩn để xây dựng trường học/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 06/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND giao cho Trường Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Ẩn 11.069,5m2 đất tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.

08/01/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
332Công khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây NinhCác dự án đầu tưCông khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Công khai hóa thông tin về Dự án: Sửa chữa nền, mặt, lề đường và các công trình trên tuyến thuộc các đoạn Km40+129 - Km43+042, Km44+822 - Km48+404, Km55+00 - Km75+00, QL22B, tỉnh Tây Ninh.

24/11/2020 6:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorApproved
331Tăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ ĐôngQuy hoạch khai thác tài nguyên; Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhTăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Để bảo vệ chất lượng nguồn nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông, Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2708/UBND-KTTC đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung như sau:

04/11/2020 4:00 CHNoĐã ban hànhH.NApproved
330UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020”.Dự án mời gọi đầu tưUBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020”./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 16/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2350/QĐ-UBND Ban hành Quyết định điều chỉnh “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 -2020”. Những nội dung của “Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 -2020” trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

16/10/2020 8:00 CHNoĐã ban hànhDTTin loại 3Approved
329Tiếp tục tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnhQuy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTiếp tục tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020/9_10-2020/minhhoat9-2.png

​Nhằm tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, ngày 21/9/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2274/UBND-KTTC đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

22/09/2020 12:00 CHNoĐã ban hànhThủy TriềuTin loại 3Approved
328Xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình hành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện trên địa bàn tỉnhQuy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịXây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình hành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện trên địa bàn tỉnh/PublishingImages/2020/8-2020/anhminhhoa-nt.jpg

Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2014/UBND-KTTC về việc xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện.

26/08/2020 11:00 CHNoĐã ban hànhH.NTin loại 3Approved
325Phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch phát triển KT-XHPhát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025/PublishingImages/2020/8-2020/ptnn.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 1916/KH-UBND ngày 24/8/2020 phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

25/08/2020 10:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
326Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây NinhChiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngànhTriển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1963/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

25/08/2020 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
327UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch phát triển KT-XHUBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1832QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công và Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025.
25/08/2020 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
324Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây NinhChiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành; Quy hoạch phát triển KT-XHĐề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020/8-2020/anhmihoa2.jpg

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1934/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

21/08/2020 12:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
322Ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBan hành quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 27/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 28/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

28/07/2020 1:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTinApproved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Số giấy phép: 01/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 08/01/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.