Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
389Chào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp khả năng xử lý của hệ thống giám sát, bảo mật đối với người dùng truy cập từ internet vào các hệ thống ứng dụng”Thư mời báo giáChào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp khả năng xử lý của hệ thống giám sát, bảo mật đối với người dùng truy cập từ internet vào các hệ thống ứng dụng”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp khả năng xử lý của hệ thống giám sát, bảo mật đối với người dùng truy cập từ internet vào các hệ thống ứng dụng” chi tiết như phụ lục đính kèm.


20/06/2022 11:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
390Chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai Ipv6 cho hệ thống thông tin TTTHDL tỉnh, mạng nội tỉnh LAN-WAN”Thư mời báo giáChào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai Ipv6 cho hệ thống thông tin TTTHDL tỉnh, mạng nội tỉnh LAN-WAN”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai Ipv6 cho hệ thống thông tin TTTHDL tỉnh, mạng nội tỉnh LAN-WAN” chi tiết như phụ lục đính kèm.


20/06/2022 7:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
386Thông báo Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai đánh giá an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin cho các đơn vị trong tỉnh”Thư mời báo giáThông báo Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai đánh giá an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin cho các đơn vị trong tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai đánh giá an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin cho các đơn vị trong tỉnh” chi tiết như phụ lục đính kèm.

15/06/2022 12:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
387Thông báo về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Trang bị hạ tầng họp trực tuyến cho 10 đơn vị cấp tỉnh”Thư mời báo giáThông báo về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Trang bị hạ tầng họp trực tuyến cho 10 đơn vị cấp tỉnh”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Trang bị hạ tầng họp trực tuyến cho 10 đơn vị cấp tỉnh” chi tiết như phụ lục đính kèm.

15/06/2022 12:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
388Thông báo chào giá gói thầu “Bổ sung và bảo trì hệ thống chống sét của các đơn vị”Thư mời báo giáThông báo chào giá gói thầu “Bổ sung và bảo trì hệ thống chống sét của các đơn vị”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá gói thầu: “Bổ sung và bảo trì hệ thống chống sét của các đơn vị”. Trong đó, bổ sung mới 2 đơn vị, bảo trì cho 19 đơn vị, nội dung cụ thể như sau (phụ lục kèm theo).

15/06/2022 12:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
382CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế cửa khẩu  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)Chính sách ưu đãi đầu tưCHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế cửa khẩu  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

I. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Đối với các dự án đầu tư tại địa bàn các KCN, KCX thuộc các huyện có điều kiện KTXH khó khăn 

04/03/2022 3:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
380Thu hồi đất xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Trường Tiểu học Tân Bình BQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThu hồi đất xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Trường Tiểu học Tân Bình B/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND Thu hồi 3.963,0 m2 đất xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Trường Tiểu học Tân Bình B, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00832 ngày 25 tháng 12 năm 2006

18/01/2022 11:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
381Giao đất nằm trong quy hoạch lộ giới đường Trần Văn Trà tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Tân Bình để quản lý theo quy định.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất nằm trong quy hoạch lộ giới đường Trần Văn Trà tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Tân Bình để quản lý theo quy định./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND Giao 744,0 m2 đất nằm trong quy hoạch lộ giới đường Trần Văn Trà tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Tân Bình để quản lý theo quy định.

18/01/2022 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
383Giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường học.Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường học./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường học.

18/01/2022 4:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
384Thu hồi đất tại phường 3, thành phố Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Trường Tiểu học Kim Đồng 2 (nay là Trường Tiểu học Nguyễn Hiền).Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtThu hồi đất tại phường 3, thành phố Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Trường Tiểu học Kim Đồng 2 (nay là Trường Tiểu học Nguyễn Hiền)./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND Thu hồi 1.585,3 m2 đất (có 287,7 m2 đất thuộc QHLG đường Nguyễn Thái Học) tại phường 3, thành phố Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Trường Tiểu học Kim Đồng 2 (nay là Trường Tiểu học Nguyễn Hiền).

18/01/2022 4:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
385Giao đất cho Trường Mầm non 1/6 tại phường 3, thành phố Tây Ninh để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtGiao đất cho Trường Mầm non 1/6 tại phường 3, thành phố Tây Ninh để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND Giao cho Trường Mầm non 1/6 1.585,3 m2 đất (trong đó có 287,7 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Thái Học) tại phường 3, thành phố Tây Ninh để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (cơ sở 2 Trường Mầm non 1/6).

18/01/2022 4:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
375Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Tân BiênQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Tân Biên

04/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
376Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Tân ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Tân Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Tân Châu

04/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
377Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thành phố Tây NinhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thành phố Tây Ninh

04/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
378Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thị xã Trảng BàngQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thị xã Trảng Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thị xã Trảng Bàng

04/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
379Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thị xã Hoà ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thị xã Hoà Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 Thị xã Hoà Thành


04/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
371Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Bến CầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Bến Cầu.03/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
374Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Châu Thành

03/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
372Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Dương Minh ChâuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Dương Minh Châu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Dương Minh Châu

02/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
373Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Gò Dầu

02/01/2022 2:00 CHNoĐã ban hànhQDApproved
370Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thảiTăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Nhằm mục tiêu quán triển, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, thân thiện với môi trường; giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

13/08/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
369UBND tỉnh phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy hoạch khai thác tài nguyên; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtUBND tỉnh phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

06/08/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
366Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò DầuQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtĐiều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Phê duyệt điều chỉnh tên và loại đất của 01 dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu:

 


26/06/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTinApproved
367Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành đối với 01 dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành như sau:

26/06/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
365Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu ThànhQuy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtPhê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành đối với 01 dự án để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành như sau:

25/06/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhTin loại 3Approved
364Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu,  tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu,  tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 07/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định 1000/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 với các nội dung chính như sau đây:

07/05/2021 11:00 SANoĐã ban hànhQDApproved
363Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thịPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến năm 2040

26/04/2021 11:00 SANoĐã ban hànhAdministratorTin loại 3Approved
357Thông báo về việc áp dụng các quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựngChính sách ưu đãi đầu tưThông báo về việc áp dụng các quy định của pháp luật về lĩnh vực xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp thực hiện TTHC theo các Văn bản Quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng mới có hiệu lực

19/04/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
362Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khaiQuy hoạch khai thác tài nguyênQuy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa bàn hành quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

12/04/2021 10:00 SANoĐã ban hànhQDTin loại 3Approved
351Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025Quy hoạch khai thác tài nguyênKế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 745/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

01/04/2021 11:00 SANoĐã ban hànhTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.