Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch PT - Dự án - Hạng mục

 
Quy hoạch PT - Dự án - Hạng mục
 
​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp khả năng xử lý của hệ thống giám sát, bảo mật đối với người dùng truy cập từ internet vào các hệ ...
 
​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai Ipv6 cho hệ thống thông tin TTTHDL tỉnh, mạng nội tỉnh LAN-WAN” chi tiết như phụ lục đính kèm.
 
​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai đánh giá an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin cho các đơn vị trong tỉnh” chi ...
 
​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Trang bị hạ tầng họp trực tuyến cho 10 đơn vị cấp tỉnh” chi tiết như phụ lục đính kèm.
 
​Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá gói thầu: “Bổ sung và bảo trì hệ thống chống sét của các đơn vị”. Trong đó, bổ sung mới 2 đơn vị, bảo trì cho 19 đơn vị, nội dung cụ thể như ...
 
​Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
​I. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp1. Đối với các dự án đầu tư tại địa bàn các KCN, KCX thuộc các huyện có điều kiện KTXH khó khăn 
 
​Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND Thu hồi 3.963,0 m2 đất xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Trường Tiểu học Tân Bình B, được UBND tỉnh ...
 
​Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND Giao 744,0 m2 đất nằm trong quy hoạch lộ giới đường Trần Văn Trà tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Tân ...
 
​Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng ...
 
 
 
  
  
Phân loại
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
455Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ thuê “Đường truyền kết nối camera giám sát”Thư mời báo giáThông báo chào giá cung cấp dịch vụ thuê “Đường truyền kết nối camera giám sát”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị viễn thông chào giá cung cấp dịch vụ thuê “Đường truyền kết nối camera giám sát” chi tiết như phụ lục đính kèm.

22/09/2023 8:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
454Sở Y tế tỉnh Tây Ninh mời báo giá thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung bổ sung năm 2023-2024Thư mời báo giáSở Y tế tỉnh Tây Ninh mời báo giá thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung bổ sung năm 2023-2024/PublishingImages/_w/ThongBao_jpg.jpg

​Sở Y tế tỉnh Tây Ninh mời báo giá thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung bổ sung năm 2023-2024

14/09/2023 5:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
453Thông tin mời báo giá các trang thiết bị y tếThư mời báo giáThông tin mời báo giá các trang thiết bị y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế đầu tư cho trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và trạm y tế xã, phường thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh, với nội dung cụ thể như sau:

18/08/2023 10:00 SANoĐã ban hànhApproved
452Thông tin mời báo giá: Lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh Thư mời báo giáThông tin mời báo giá: Lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 09 Lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án Xây dựng Trung tâm kim soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:
16/08/2023 11:00 SANoĐã ban hànhApproved
451Thông báo Về việc mời nộp báo giá chi phí thẩm định giá máy móc, trang thiết bị năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh (Lần 2)Thư mời báo giáThông báo Về việc mời nộp báo giá chi phí thẩm định giá máy móc, trang thiết bị năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh (Lần 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thông báo Về việc mời nộp báo giá chi phí thẩm định giá máy móc, trang thiết bị năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh (Lần 2)
11/08/2023 7:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorApproved
450Thông báo Về việc mời nộp báo giá chi phí thẩm định giá máy móc, trang thiết bị năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.Thư mời báo giáThông báo Về việc mời nộp báo giá chi phí thẩm định giá máy móc, trang thiết bị năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thông báo Về việc mời nộp báo giá chi phí thẩm định giá máy móc, trang thiết bị năm 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh.

25/07/2023 10:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorApproved
447Thông báo: Về việc chào giá cho gói thầu “Đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng”Thư mời báo giáThông báo: Về việc chào giá cho gói thầu “Đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá cho gói thầu: “Đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu và diễn tập thực chiến ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng”. Nội dung cụ thể như sau:

26/05/2023 11:00 SANoĐã ban hànhApproved
449Danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025Dự án mời gọi đầu tưDanh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 15/5/2023, UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND danh mục dự án thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, cụ thể như sau:

16/05/2023 11:00 SANoĐã ban hànhAdministratorApproved
448Danh mục Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023Dự án mời gọi đầu tưDanh mục Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 16/5/2023, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND về ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023

16/05/2023 8:00 SANoĐã ban hànhAdministratorApproved
444THÔNG BÁO: Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số”Thư mời báo giáTHÔNG BÁO: Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số” với nội dung chi tiết sau:

24/04/2023 5:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
445THÔNG BÁO: Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo”Thư mời báo giáTHÔNG BÁO: Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo” với nội dung chi tiết sau:

24/04/2023 5:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
446Mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây NinhDự án mời gọi đầu tư; Các dự án trọng điểmMời nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/_w/ThongBao_jpg.jpg

​Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. 

05/04/2023 11:00 SANoĐã ban hànhTTApproved
441Thông báo về việc chào giá dịch vụ “Sửa chữa, nâng cấp Cụm thông tin điện tử”Thư mời báo giáThông báo về việc chào giá dịch vụ “Sửa chữa, nâng cấp Cụm thông tin điện tử”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ "Sửa chữa, nâng cấp Cụm thông tin điện tử" với nội dung chi tiết như sau:

27/03/2023 5:00 CHNoĐã ban hànhTTCBTHApproved
442Thông báo Về việc chào giá sản xuất sản phẩm truyền thông  phát trên Cụm thông tin điện tửThư mời báo giáThông báo Về việc chào giá sản xuất sản phẩm truyền thông  phát trên Cụm thông tin điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thông báo Về việc chào giá sản xuất sản phẩm truyền thông  phát trên Cụm thông tin điện tử

27/03/2023 8:00 SANoĐã ban hànhApproved
443Thông báo về việc chào giá xây dựng Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2030Thư mời báo giáThông báo về việc chào giá xây dựng Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông báo và kính mời Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực cung cấp giá xây dựng Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2030, với thông tin cụ thể như sau:

23/03/2023 6:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
440Hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Chính sách ưu đãi đầu tưHướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Hướng dẫn số 491/HD-UBND về quy trình thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

27/02/2023 4:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
439Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch”Thư mời báo giáThông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch” chi tiết như phụ lục công việc đính kèm.

11/10/2022 9:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
438Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai phần mềm công chứng, chứng thực (giai đoạn 2)”Thư mời báo giáThông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai phần mềm công chứng, chứng thực (giai đoạn 2)”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai phần mềm công chứng, chứng thực (giai đoạn 2)” chi tiết như phụ lục công việc đính kèm.

11/10/2022 8:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
436Thông báo chào giá “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử”Thư mời báo giáThông báo chào giá “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá hạng mục: “Bổ sung trang thiết bị cho các đơn vị phục vụ Chính quyền điện tử” gồm 02 nội dung cụ thể như sau:

03/10/2022 8:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngApproved
437Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ "Xây dựng CSDL ngành Giao thông Vận tải. Phần mềm quản lý hoạt động kinh doạn vận tải (đối với từng chuyến xe)"Thư mời báo giáThông báo chào giá cung cấp dịch vụ "Xây dựng CSDL ngành Giao thông Vận tải. Phần mềm quản lý hoạt động kinh doạn vận tải (đối với từng chuyến xe)"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Xây dựng CSDL ngành Giao thông Vận tải. Phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải (đối với từng chuyến xe)” chi tiết như phụ lục công việc đính kèm.

23/09/2022 9:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
430Thông tin về điều, khoản áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây NinhChính sách ưu đãi đầu tưThông tin về điều, khoản áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh thông tin đến các đơn vị, nhà đầu tư thông tin về điều, khoản áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với dự án đầu tư như sau:06/09/2022 12:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
429Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc BàiCác dự án đầu tưĐầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc Bài/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​UBND tỉnh ban hành Quyết định 1793/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý nước thải đô thị Mộc Bài.

24/08/2022 8:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
428Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại bền vững và hội nhậpThu hút nguồn nhân lựcPhát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại bền vững và hội nhập/PublishingImages/2022/T789/hopvenguonluc.jpg

Sáng ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại bền vững và hội nhập”.

21/08/2022 6:00 CHNoĐã ban hànhTTApproved
418Chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây NinhChính sách ưu đãi đầu tưChính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5522/VP-KT ngày 01/8/2022 về hướng dẫn nhà đầu tư thông tin chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

19/08/2022 11:00 SANoĐã ban hànhTTApproved
401Thông báo về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo”Thư mời báo giáThông báo về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo” với nội dung chi tiết sau:

16/08/2022 9:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 2Approved
402​  Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số”Thư mời báo giá​  Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số” với nội dung chi tiết sau:

16/08/2022 9:00 SANoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 2Approved
400Thông báo chào giá gói thầu “Thuê dịch vụ CNTT: Tổng đài tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân qua 1022”Thư mời báo giáThông báo chào giá gói thầu “Thuê dịch vụ CNTT: Tổng đài tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân qua 1022”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Thông báo chào giá gói thầu “Thuê dịch vụ CNTT: Tổng đài tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân qua 1022”
15/08/2022 4:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 2Approved
399Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp, bổ sung tính năng quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công thương”Thư mời báo giáThông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp, bổ sung tính năng quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công thương”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Nâng cấp, bổ sung tính năng quản lý cơ sở dữ liệu ngành Công thương” chi tiết như phụ lục công việc đính kèm.

12/08/2022 5:00 CHNoĐã ban hànhAdministratorTin loại 2Approved
427Hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nướcChính sách ưu đãi đầu tưHỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn Tây Ninh.

12/08/2022 4:00 CHNoĐã ban hànhBTNOApproved
398Thông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh năm 2022 (Hệ thống thông tin cấp độ 3)”Thư mời báo giáThông báo chào giá cung cấp dịch vụ “Đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh năm 2022 (Hệ thống thông tin cấp độ 3)”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào giá cung cấp dịch vụ “Đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh năm 2022 (Hệ thống thông tin cấp độ 3)” chi tiết như phụ lục đính kèm.

09/08/2022 5:00 CHNoĐã ban hànhHuy HoàngTin loại 3Approved
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822.233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.