Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGopY

 Error ‭[1]‬

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type ICTLongAn.ThuThapYKien.ThuThapYKien.ThuThapYKien, ICTLongAn.ThuThapYKien, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=32045e0e98f0e389 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 14063fa0-82d6-e0d3-28ef-e8d36c70b6d7.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type ICTLongAn.ThuThapYKien.ThuThapYKien.ThuThapYKien, ICTLongAn.ThuThapYKien, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=32045e0e98f0e389 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

 Error ‭[2]‬

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type ICTLongAn.ThuThapYKien.DanhSachYKien.DanhSachYKien, ICTLongAn.ThuThapYKien, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=32045e0e98f0e389 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 14063fa0-82d6-e0d3-28ef-e8d36c70b6d7.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type ICTLongAn.ThuThapYKien.DanhSachYKien.DanhSachYKien, ICTLongAn.ThuThapYKien, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=32045e0e98f0e389 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TÂY NINH
Chung nhan Tin Nhiem Mang Số giấy phép: 02/GP-TTĐT, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cấp ngày 22/09/2021.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 136 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Chịu trách nhiệm chính:  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điện thoại: 0276.3822233 - Email:toweb@tayninh.gov.vn.